Решењем Скупштине града Зајечара о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар именују се:

  • за председника, Радиша Николић, дипл.грађ. инжењер-хидросмера из Зајечара, представник оснивача
  • за чланове:
  • 1. Љубомир Ђуричић, дипл.инж. архитектуре из Зајечара, представник оснивача
  • 2. Јасмина Басалић, дипл.инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, представник запослених.

Биографије чланова Надзорног одбора ЈКП „Тимок – одржавање“ Зајечар

Радиша Николић рођен је 05.09.1950. године у Јелашници. Дипломирао је на Грађевинском факултету, смер хидротехника у Нишу и стекао звање дипл.грађ.инжењер-хидросмера. Радио је у ЈКП “Водовод” Зајечар и то 15 година на пословима техничког директора, а 15 година на пословима генералног директора и са те функције је отишао у пензију. Радио је на изградњи водосистема “Грлиште” у својству шефа надзорне службе. Поседује лиценцу за одговорног пројектанта, лиценцу одговорног извођача радова за област комуналне хидротехнике и лиценцу баварске водопривреде за рад на пречишћавању отпадних вода и заштиту животне средине. Као дугогодишњи спортски радник радио је 15 година као потпредседник ФК “Тимок” Зајечар, а извесно време као председник. Четири године био је председник Спортског савеза града Зајечара а сада је потпредседник Извршног одбора Градског фудбалског савеза.

Љубомир Ђуричић рођен је 27.01.1945. године у Рајцу. Дипломирао је на Архитектонском факултету у Нишу и стеко звање  дипл. инж.архитектуре. Радио је у “Тимоградња” Зајечар на пословима техничког директора, а касније и на пословима генералног директора. Радио је и као директор Завода за урбанизам, био је начелник комуналне и грађевинске инспекције,  а од 2001. до 2013. године био је генерални директор ЈП “Дирекција за изградњу” Зајечар и са те функције је отишао у пензију. Поседује лиценце за урбанистичко и архитектонско пројектовање.

Јасмина Басалић рођенa је 20.01.1978. године у Зајечару Дипломирала је на Шумарском факултету у Београду и стекла звање дипл. инжењер шумарства за пејзажну архитектуру. У периоду од јануара 2010. године до августа 2014. године радила је у ЈКП “Краљевица” Зајечар на пословима пословође РЈ “Зеленило”, а каснијије и као шеф исте радне јединице. Од септембра 2017. године до децембра 2017. године радила је у ЈКП “Хигијена Зајечар”, а затим у ЈКП “Тимок – одржавање” Зајечар.