Делатности Јавног комуналног предузећа „Тимок одржавање“ су:

  • одржавање зелених јавних површина,
  • одржавање јавне расвете,
  • одржавање спортско-рекреативних објеката,
  • одржавање путева и путних појасева које подразумева њихово уређење,
  • текуће и инвестиционо одржавање и санација.