Спортска хала са укупном површином од око 5.500 м2 пружа могућност за различите облике и садржаје рада, пре свега за такмичарски спорт. У спортској хали сам простор терена износи око 2.250 м2 и пружа могућност за спортске активности, спортска такмичења скоро свих тзв.малих спортова, борачких спортова, делимично и за друге спортске гране и дисциплине, као и за културне и друге друштвене програме. На трибинама има око 2.200 места. Поред спортског терена на располагању су и теретана, хол, као и пратећи простори за потребе корисника управе.

Локација