Формирање и одржавање травнатих површина

 • Кошење траве на уређеним парковским површинама, блоковском зеленилу (у насељима), као и на ређе одржаваним јаввним површинама и приобаљима река
 • Формирање (сетва) нових травњака

Формирање и одржавање цветних површина, ружа и цвећа у жардињерама и на канделаберима

 • Садња и одржавање живе ограде, шибља и дрвећа
 • Садња дрвенастих и жбунастих садница
 • Орезивање крошњи, сеча избојака и заперака

Одржавање чистоће у парковима

 • Сакупљање смећа, грабуљање лишћа, пражњење парковских канти за смеће
 • Чишћење снега  – машински и ручно
 • Израда и одржавање парковског мобилијара

Израда парковских клупи и канти за отпатке

 • Фарбање, замена и поправка оштећених делова
 • Одржавање дечијих играчака (клацкалице, љуљашке…)

Одржавање локалних путних појасева

 • Крчење корова, шибља и кошење траве поред локалних путева

Одржавање јаруга у граду – кошење траве и шибља

Одржавање Парк шуме „Краљевица“

 • Кошење траве, одржавање пешачких и трим стаза, уклањање трулих, сувих, палих стабала из шуме
 • Постављање и одржавање клупа и канти за отпатке
 • Одржавање чистоће