Пословно име: Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“Зајечар

Седиште: Зајечар, 7. Септембра бб

Претежна делатност: 81.30

Матични број: 21354554

ПИБ: 110479887