ДОКУМЕНТА

2019. ГОДИНА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ


ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 


ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 


ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ОД 1.1.2019. ДО 31.3.2019.

Izvestaj o stepenu uskladjenosti od 1.1.2019. do 31.3.2019.


ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Prva izmena programa poslovanja za 2019. godinu


ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ОД 1.1.2019. ДО 30.6.2019.

Izveštaj o stepenu uskladjenosti od 1.1.2019. do 30.6.2019.


ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 


ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ОД 1.1.2019. ДО 30.9.2019.

 


ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ОД 1.1.2019. ДО 31.12.2019. 

Izveštaj o stepenu uskladjenosti od 1.1.2019. do 31.12.2019.2020. ГОДИНА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Godišnji izveštaj o radu


ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Program poslovanja za 2020.godПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 


ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ОД 1.1.2020. ДО 31.3.2020. 


ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА


ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ОД 1.1.2020. ДО 30.6.2020.

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ.

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ОД 1.1.2021. ДО 31.12.2021.