ЈКП „Тимок одржавање“ изводи радове на редовном одржавању инсталацијa и опреме јавног осветљења у граду и селима. Радови се изводе на уличним инсталацијама и командним уређајима у трафо станицама и орманима за јавно осветљење. Укупно на територији Града Зајечара (град и села) има 9.200 светиљки. Предузеће изводи и радове на изради нове инсталације јавног осветљења по налогу оснивача (Града Зајечара). Такође, радници предузећа изводе радове на изради декоративног осветљења.