Простор на хиподрому подразумева сам објекат са рестораном, терасом и простором за чување грла, простор за чување хране као и хиподром стазу. Укупна површина објекта који покрива хиподром је око 5,5 хектара, односно око 36 хектара заједно са околином.

Локација