в.д. ЈКП ”Тимок одржавање”, Љубиша Трифуновић

Љубиша Трифуновић рођен je 5. маја 1970. године у Бору. На функцију вршиоца дужности Јавног комуналног предузећа „Тимок одржавање“ именован је 24. фебруара 2020. године, док је на дужност ступио 25. марта 2020. године. Дипломирао је на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду 1998. године. Први пут је засновао радни однос 01. фебруара 1999. године у ливници у Вршцу, у којој је радио до 6. децембра 1999. године.
У ЈП “ШРИФ“ ‘у Бору, радио је до 1. септембра 2002. године. Након тога, од 1. септембра 2002. године до 01. априла 2003. године радио је у београдском дневном листу “Глас јавности“, након чега је засновао радни однос у компанији “Новости“ АД Београд, где је радио до 4. фебруара 2020. године. Након тога, заснива радни однос у Јавном комуналном предузећу „Тимок одржавање“.
Ожењен је Соњом, правницом Основног суда у Бору. Отац троје деце.