ЈКП „Тимок одржавање“ је на газдовање поверен и градски стадион са пратећим помоћним теренима. Редовно се обављају послови на одржавању градског стадиона, а све у циљу обезбеђивања основних услова за бављење фудбалом и другим спортовима и спортским активностима.

Локација